Begeleid rijden

Begeleid rijden Jongeren vanaf 16 jaar kunnen het theorie-examen afleggen bij het CBR. Jongeren vanaf 16,5 jaar kunnen starten met rijlessen bij rijschool Opweg.nu. Deze jongeren kunnen vanaf 17 jaar het praktijkexamen afleggen bij het CBR.

Onder begeleiding autorijden
Bij begeleid rijden kunnen jongeren vanaf 17 jaar na de rijopleiding en het rijexamen tot hun achttiende jaar extra ervaring opdoen. Dit onder begeleiding van een ervaren bestuurder die minimaal 5 jaar in het bezit is van een rijbewijs. De begeleider hoeft geen professionele rij-instructeur te zijn. De jonge bestuurder moet niet alleen een rijbewijs aanvragen, maar ook een begeleiderspas. Hierop staat vermeld welke personen optreden als begeleider.

Proef begeleid rijden in Duitsland
In Duitsland hebben bestuurders die op hun zeventiende jaar hun rijbewijs haalden en tot hun achttiende begeleid hebben gereden, 30% minder ongelukken veroorzaakt. Ook begaan zij 20% minder overtredingen en rijden zij minder vaak onder invloed van alcohol of drugs. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.

 

Eisen bestuurder begeleid rijden
De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:

 • voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
 • minimaal 17 jaar zijn;
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas;
 • minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben;
 • toestemming hebben van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Maximaal 5 begeleiders op 1 begeleiderspas
Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als begeleider. Deze begeleiders komen op 1 begeleiderspas te staan. Tot hun achttiende jaar mogen zij alleen autorijden als 1 van deze begeleiders naast hen zit.

Eisen begeleider of “COACH” begeleid rijden
Een coach/begeleider:

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.
 • De RDW checkt of jouw coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet.