Goed op weg naar je rijbewijs in Heerenveen !

Autorijschool Opweg.nu is een rijschool voor Heerenveen en omstreken waarbij je goed voorbereid, en met een goede slagingskans je rijbewijs kunt halen in een schakel auto. Ik zal me daar altijd volledig voor inzetten.

Je zult opgeleid worden tot een veilige en gevaarbewuste bestuurder(m/v). Je krijgt gestructureerd en stapsgewijs autorijles aan de hand van een digitale instructiekaart die je zelf (of je ouders eventueel) kunnen inzien in een rijles app.

Je weet precies hoe ver je bent; wat je hebt geleerd en wat je nog moet leren. In de fase van de examentraining wordt duidelijk aangegeven waar je nog aan moet werken om voldoende slagingskans voor je rijbewijs te hebben. Op deze manier zitten we altijd op 1 lijn en vragen we het examen aan als je er klaar voor bent!

Als je in een vroeg stadium met de theorie begint bespaar je hiermee rijlessen.

* Corona Update * *********************************************************************************************

We mogen vanaf 11 mei weer rijles geven maar we zijn voorlopig nog wel gebonden aan Corona maatregelen.

Autorijschool Opweg.nu hanteert daarom voorlopig de volgende extra Corona voorwaarden: 

– [I] De instructeur, de leerling of iemand in hun huishouden hebben in de afgelopen 24 uur GEEN last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten.

– [II] De instructeur, de leerling of iemand in hun huishouden hebben de afgelopen 14 dagen NIET de diagnose Corona gehad. 

– Een mondkapje is niet verplicht maar het staat de leerling vrij om een eigen mondkapje of eigen handschoenen te dragen.

– Was vóór de rijles grondig, minstens 20 seconden, je handen.

– Vóór de rijles worden bedieningsmiddelen door de instructeur gedesinfecteerd.

– Hoesten, kuchen of niezen gebeurt in de elleboog.

 

– De leerling kan alleen kosteloos korter dan 2 dagen vóór de rijles afzeggen indien er sprake is van bovenstaande [ I en II ] Corona klachten EN dat ook tijdig, VÓÓR de rijles, gemeld wordt.

– De leerling maakt bij een vergeten of ongelegen rijles geen misbruik van de Corona klacht regeling en gaat op een volwassen manier met zijn/haar verantwoordelijkheid om.

****************************************************************************************************************

Meer informatie vind je in de rubrieken hierboven of neem gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Jan Verwimp